18/01/2017
อบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย หลักสูตร ผู้สูงอายุพลานามัยดี
12/01/2017
อบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย หลักสูตร ส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
9/01/2017
เทศบาลนครปากเกร็ดพร้อมให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
22/12/2016
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย หลักสูตร ส่งเสริมสุขภาพจิตเยาวชน
22/12/2016
โครงการส่งเสริมความรู้และดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ
22/12/2016
โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด
14/12/2016
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
7/12/2016
พิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
16/11/2016
พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ