การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๒

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๐

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๙

แบบ ปอ. ๑

แบบ ปอ. ๒