กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางมุทิตา คล้ายพงษ์

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนภารกิจ : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน


มีภารกิจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านเอกสารที่เกี่ยวกับ การแจ้งเกิด แจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่
การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายเข้า รวมถึง การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง หรือการแจ้งขอเลขที่บ้าน การแจ้งการรื้อถอน การทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบัตรเดิมหมดอายุ การทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบัตรเดิมหาย หรือบัตรถูกทำลาย


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 02-960-9711 - 14   ต่อ 113 - 116
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อขอรับบริการ

 

 โดยประชาชนสามารถใช้บริการได้ที่

(คู่มือการติดต่องานและเอกสารที่ต้องใช้)

(การให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน)

  • กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด) 
  • สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ชั้น 3
  • สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
  • รถทะเบียนเคลื่อนที่ (*หยุดให้บริการชั่วคราว*)

                                                           

จองคิวและนัดหมายทำบัตรประชาชน หรือขอเลขที่บ้าน ผ่านอินเตอร์เน็ต

 ช่องทางติดต่อสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด

โทร. 02-960-9704 - 14   ต่อ 113 - 116

 smartpakkret

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด

 www.smartpakkret.com

รางวัลดีเด่น ผลงาน และ อัตลักษณ์

            

            

Super User