กองการเจ้าหน้าที่ : Division of Staff

นายธนูศักดิ์ อุดร

รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ภารกิจ : กองการเจ้าหน้าที่


มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาบุคลากร งานวางแผนบุคคล งานทะเบียนประวัติ


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 02-960-9704 - 14  ต่อ 501
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ขอรับบริการ

 

 

» โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน

 

Super User