โครงสร้างฝ่ายบริหาร

โครงสร้างฝ่ายบริหาร เทศบาลนครปากเกร็ด

 

 
Card image cap

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

 

นายวิชัย บรรดาศักดิ์

หมายเลขติดต่อ : 08 1811 3433

 

 

 

 card=

รองนายกเทศมนตรี

 

นายสมศักดิ์ ลามอ

หมายเลขติดต่อ : 08 1916 0371

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี

 

นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวี

หมายเลขติดต่อ : 08 1754 1247

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี

 

ว่าง

หมายเลขติดต่อ :
Card image cap

รองนายกเทศมนตรี

 

ว่าง

หมายเลขติดต่อ :

 

เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางสาวจิราพัชร พูนสิน

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9704 ต่อ 201

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสมพงษ์ หิรัญรัตน์

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9704 ต่อ 201

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายวันชัย สีใส

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9704 ต่อ 201

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Card image cap

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวิรัช ปานปิ่นศิลป์

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9704 ต่อ 201

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Super User