สาธารณภัย (เพลิงไฟ/น้ำท่วม/จับงู)

 

รับแจ้ง

เหตุเพลิงไหม้ น้ำท่วม จับงู ตลอด 24 ชั่วโมง

ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด

โทร. 02-583-7788 หรือ  สายด่วน 1132

Super User