19/06/2017
อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
29/05/2017
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
29/05/2017
โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน หลักสูตร การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของชุมชน
29/05/2017
รับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งอาเซียน และคณะผู้บริหารระดับสูงจากรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน
23/05/2017
สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี ๒๕๖๐