» โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. และราวกันตก บริเวณคลองบางพูด (หลังหมู่บ้านวัฒนสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 » ร่าง รับฟังคำวิจารณ์ 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

        »  เปิดไฟล์   

ลงวันที่ :  15 พฤษภาคม 2567


 » ราคากลาง 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        »  -

ลงวันที่ :  -


 » การตรวจรับงานจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

       »  เปิดไฟล์   

ลงวันที่ :  30 พฤษภาคม 2567


 

admin_fai