ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

 

 

admin_sophon