รับโอนพนักงานเทศบาล

- รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

- รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

admin_fai