ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๙ ช่องจอด วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป

admin_sophon