การมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และนโยบายการไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 

 

 

admin_fai