ยกเลิกรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

  

 

admin_fai