ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งเเต่เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

admin_fai