พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๗

admin_fai