นครปากเกร็ด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

admin_fai