นครปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าแด่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนฯ

admin_sophon