การมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลนครปากเกร็ด

admin_fai