นครปากเกร็ด ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และสรงน้ำพระพุทธรูป ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

admin_fai