พิธีพระราชทานสมณศักดิ์ เจ้าคณะตำบลปากเกร็ด เจ้าอาวาสวัดสนามเหนือ

admin_fai