พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖

admin_fai