วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

admin_fai