นครปากเกร็ด จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้คณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย

admin_fai