ชมรมนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมช่วยสังคม CSR ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน

admin_fai