» โครงการจ้างประดับตกแต่งสถานที่บริเวณทางเข้างาน เป็นซุ้มทางเข้างาน บริเวณโดยรอบงาน และงานป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 » ร่าง รับฟังคำวิจารณ์ 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

        »  - 

ลงวันที่ :  -


 » ราคากลาง 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        »  เปิดไฟล์  

ลงวันที่ :    25  มิถุนายน  2567


 » การตรวจรับงานจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 

admin_fai