» โครงการจ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง ตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล หลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 » ร่าง รับฟังคำวิจารณ์ 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

        »  - 

ลงวันที่ :  -


 » ราคากลาง 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        »  เปิดไฟล์  

ลงวันที่ :   27  มิถุนายน  2567


 » การตรวจรับงานจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 

admin_fai