» โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ชุมชนบางตลาดพัฒนา ๑ (ซอยปากทางภูมิเวท ๑๕ จากกึ่งกลางซอยถึงท้ายซอย ซอยย่อยทั้งซ้ายและขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

           » -

  ลงวันที่ :  -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

»   -

ลงวันที่ :   -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 »   เปิดไฟล์  ? 

ลงวันที่ :  ลงวันที่  4  กันยายน  2566


» การตรวจรับงานจ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


admin_fai