» โครงการจ้างทำป้ายชื่อชุมชน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 » ร่าง รับฟังคำวิจารณ์ 

          » -

ลงวันที่ :  -


 » ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

        » เปิดไฟล์

ลงวันที่ :  9  กรกฎาคม  2567


 » ราคากลาง 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        »  -

ลงวันที่ :  -


 » การตรวจรับงานจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 

admin_fai