» โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ซอย ๑๐/๘ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 » ร่าง รับฟังคำวิจารณ์ 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

        »  เปิดไฟล์  

ลงวันที่ :   7  มิถุนายน  2567


 » ราคากลาง 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        »  -

ลงวันที่ :   -


 » การตรวจรับงานจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

        »   เปิดไฟล์  

ลงวันที่ :   25  มิถุนายน  22567


 

admin_fai