» โครงการจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 » ร่าง รับฟังคำวิจารณ์ 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

        »  - 

ลงวันที่ :  -


 » ราคากลาง 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        »  เปิดไฟล์  

ลงวันที่ :   20  พฤษภาคม  2567


 » การตรวจรับงานจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 

admin_fai