» โครงการจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๘๘๔๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๗-๔๗-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

        » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

       » -

ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

         » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

       » เปิดไฟล์   

ลงวันที่ :  12  กุมภาพันธ์ 2567


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


 

admin_fai