» โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

        » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

       » เปิดไฟล์

ลงวันที่ :  2 กุมภาพันธ์ 2567


» ราคากลาง

         » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

       » เปิดไฟล์

ลงวันที่ :  22 กุมภาพันธ์ 2567


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


 

admin_fai