» โครงการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง เช่าเวที เครื่องเสียง อุปกรณ์ ระบบแสง สี เสียง บนเวที พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม และเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 » ร่าง รับฟังคำวิจารณ์ 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

        »  -

ลงวันที่ :  -


 » ราคากลาง 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        » เปิดไฟล์   

ลงวันที่ :  8 มกราคม 2567


 » การตรวจรับงานจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 

admin_fai