» โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยเมน และซอยเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 » ร่าง รับฟังคำวิจารณ์ 

        » เปิดไฟล์  

ร่างประกาศประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ของประชาชน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งเเต่วันที่ 8 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2567 ตามช่องทางดังนี้

- ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายัง สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (โดยเปิดเผยตัวตน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ สำนักคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. 0 2960-9704-14 ต่อ 318-319

ลงวันที่ :  มกราคม 2567


 » ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

        »  เปิดไฟล์  

ลงวันที่ :  18 มกราคม 2567


 » ราคากลาง 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การตรวจรับงานจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

        »  เปิดไฟล์  

ลงวันที่ :  5 มีนาคม 2567


 

admin_fai