» โครงการซื้อตู้จ่ายหน้ากากอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบควบคุมและติดตั้ง จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 » ร่าง รับฟังคำวิจารณ์ 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » ราคากลาง 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        » -เปิดไฟล์   

ลงวันที่ :  25  ธันวาคม  2566


 » การตรวจรับงานจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 

admin_fai