» โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า PM ๒.๕ กิจกรรม ฝึกอบรมการจัดทำห้องปลอดฝุ่นแบบ DIY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

        » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

       » -

ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

         » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

       » เปิดไฟล์  ?  

ลงวันที่ :  19  ธันวาคม  2566


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


admin_fai