» โครงการจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-๑๔๐๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๘-๐๐๑๐ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

        » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

         » - 

ลงวันที่ : -


» ราคากลาง

         » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  ?  

ลงวันที่ :  30  พฤศจิกายน  2566


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


admin_fai