» โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

        » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» - 

ลงวันที่ : -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  ?  

ลงวันที่ :  27  พฤศจิกายน  2566


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


admin_fai