เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครปากเกร็ด

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครปากเกร็ด

ภารกิจของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครปากเกร็ด
1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน
2.ให้คำแนะนำ - ช่วยเหลือ - ไกล่เกลี่ย
3.รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ถูกละเมิด

ตัวอย่างการละเมิดสิทธิด้านคมนาคม
เรียกเก็บเงินแพงเกินจริง
เงินมีแต่วันหมดโทรออกไม่ได้
บริการไม่เป็นจริงตามที่โฆษณา
เรียกเก็บเงินค่าต่อหมายเลข 107 บาท
ตั้งเสาส่งในชุมชนโดยไม่มีเวทีประชาคม
แจก ฟรี แต่มีบิลเรียกเก็บเงินตามมา
ส่งข้อความโฆษณาผ่านมือถือรบกวน
ฟ้าผ่าเสาส่งทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหาย


การเลือกใช้น้ำมันพืชปรุงอาหาร
วิธีการป้องกันการถูกโกงง่ายๆ เมื่อใช้บริการเติมน้ำมัน
สิทธิผู้บริโภคที่สำคัญอันควรรู้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชนชาวไทย
ถวายสังฆทานยังไงให้ได้บุญ
อย.เตื่อนลองกานอยด์ 30 สิงหาคม 2555
แจ้งเตือนการใช้ใบกระท่อม