ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร :

             

ระบบลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต 

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร :  

  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเเบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง  (จังหวัดนนทบุรีเป็นลำดับที่ 63)

 
 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรแบบเเบ่งเขตเลือกตั้ง   

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1 - 8 จังหวัดนนทบุรี
   - ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนนทบุรี
   - ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี
   - ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนนทบุรี
   - ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนนทบุรี
   - ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนนทบุรี
   - ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนนทบุรี
   - ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนนทบุรี
   - ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดนนทบุรี

ภาพประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร :  

    

สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร :  

Super User