ปิดให้บริการสนามฟุตซอลในสระน้ำ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Pin It

  

ปิดให้บริการสนามฟุตซอลในสระน้ำ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา โทร ๐๒-๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๗๐๖ ในวันเเละเวลาราชการ

ค้นหาข้อมูล🔎