เทศบาลนครปากเกร็ด เข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลนคร ประจำปี ๒๕๖๔

Pin It

»»5/9/2022
เทศบาลนครปากเกร็ด เข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลนคร ประจำปี ๒๕๖๔

ค้นหาข้อมูล🔎