กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔

Pin It

  

เทศบาลนครปากเกร็ดจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี โดยการจัดพื้นที่สำหรับประชาชนลอยกระทง ตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ค้นหาข้อมูล🔎