ค้นหาข้อมูล?

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

Pin It

  

ขอเชิญรับชมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live , Pakkret Live หรือ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๓

ค้นหาข้อมูลในเว็บ?