ค้นหาข้อมูล🔎

ขยายเวลาการเปิดรับจองโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

Pin It

 

ด้วยกรมธนารักษ์ได้ขยายเวลาการรับจองโครงการ บูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยฯ ผ่านระบบรับจอง ตั้งเเต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฉพาะพื้นที่โครงการ ๒ แห่ง ที่ผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่เต็มจำนวน ได้แก่
๑. แปลง นบ.๙๙๓ (บางส่วน) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ติดกับวัดกู้)
๒. แปลง นบ.๙๗๓ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ติดถนนเจ้งวัฒนะ)
พร้อมทั้งได้พิจารณาเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือ ข้าราชการประเภทอื่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcondo.ocsc.go.th/

 

 

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ🔎