ค้นหาข้อมูล🔎

ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)

Pin It

  

จังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) มีภารกิจในการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้คนพิการมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง โดยปัจจุบันมีการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการดำเนินการกิจกรรมใน ๒ แผนก ได้แก่
๑. แผนกผลิตภัณฑ์จากจักรอุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น กระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋ารูปแบบต่างๆ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของชำร่วยงานแต่งงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://online.anyflip.com/uzelq/szpu/mobile/index.html  
๒. แผนกน้ำดื่ม ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด สะอาดได้คุณภาพ หลากหลายขนาด โดยทางศูนย์มีแบรนด์น้ำดื่มเป็นของตนเอง และรับผลิตน้ำดื่มภายใต้แบรนด์ที่ลูกค้าต้องการ
สามารถดูรายละเอียด https://anyflip.com/xsoaq/dqbg/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร ๐๒-๕๘๓-๘๔๑๕

ค้นหาข้อมูลในเว็บ🔎