ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ทุ่นลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

 

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ทุ่นลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ของประชาชน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตามช่องทางดังนี้

- ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายัง สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (โดยเปิดเผยตัวตน)
- แสดงความคิดเห็นในช่องทางกระดานถาม-ตอบ >>https://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=1130.0
- แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คเทศบาลด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๑๘-๓๑๙ 

(รายละเอียดร่างประกาศ)