ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลนครปากเกร็ดจัดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานจอดรถท่าน้ำปากเกร็ด เวทีท่าน้ำปากเกร็ด และท่าเทียบเรือใกล้เคียง โดยจัดนิทรรศการ การสาธิตอาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - รามัญ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ และการประกวดเรือรับบิณฑบาตตกแต่งสวยงาม ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

 • การแสดงนิทรรศการ การสาธิตอาหารพื้นบ้าน อาทิเช่น การกวนกาละแม/ การทำข้าวต้มลูกโยน/ การทำขนมเบื้องญวน และ การทำเเกงส้มกระเจี๊ยบ
 • การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารพื้นบ้านไทย – รามัญ
 • การแสดงวัฒนธรรมไทย – รามัญ และ การแสดงลิเก คณะกุ้งสุทธิราช  วงศ์เทวัญ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

 • เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. การแสดงนิทรรศการ การสาธิตอาหารพื้นบ้าน อาทิเช่น ข้าวเม่าทอด/ ข้าวแช่/ แกงมะตาด และ ทอดมันหน่อกะลา
 • เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ณ บริเวณท่าเทียบเรือ ในเขตอำเภอปากเกร็ด ดังนี้                            
  • ท่าเทียบเรือวัดบางจาก
  • ท่าเทียบเรือวัชรีวงศ์
  • ท่าเทียบเรือวัดตำหนักเหนือ
  • ท่าเทียบเรือวัดเกาะพญาเจ่ง
  • ท่าเทียบเรือเทศบาลนครปากเกร็ด
  • ท่าเทียบเรือวัดปรมัยยิกาวาส

และขอเชิญร่วมกิจกรรม ชมการแสดงวัฒนธรรมไทย – รามัญ ณ เวทีท่าน้ำปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.   - ชมนิทรรศการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านไทย - รามัญ / การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-รามัญ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.   - ประกาศผลการประกวดเรือรับบิณฑบาตตกแต่งสวยงาม

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-รามัญ