ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยเเรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

Pin It

  

ขอเชิญรับชมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยเเรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live , Pakkret Live หรือ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๓