กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนปิดให้บริการช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (วันวิสาขบูชา)

Pin It

  


งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนปิดให้บริการ

- วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง วันวิสาขบูชา  เปิดให้บริการ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 หมายเหตุ  ช่วงวันหยุดเปิดบริการเฉพาะรับแจ้งตายเท่านั้น